Tietoa
minusta

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten välisistä suhteista ja ihmisenä kasvamisesta

Nautin valtavasti lasten aitoudesta ja mahdollisuudesta elää heidän kanssaan. Tiedonjanoni kasvamisesta lisääntyi ja aloitin jatko-opinnot. Perheopintojen kokonaisuus saatteli minut tekemään väitöskirjaa parisuhteista.

Väittelin vuonna 2006 Lapin yliopistosta aiheella: `Millaiset avioliitot kestävät? Pitkässä parisuhteessa eläneiden käsitykset pysyvän avioliiton avaimista´. Halutessasi voit lukea Rakkauden paloa-artikkelini väitöskirjan tekemisestä. Kyseinen artikkeli on julkaistu 2009 Kaarina Määtän julkaisemassa kirjassa `Väitöskirjan lumo, Tohtoriksi valmistumisen vaiheet, sekä sen tuki ja ohjaus´.

Väitöskirjani pohjalta kirjoitin vuonna 2007 Otavan kustantamana `Pitkän parisuhteen salaisuus´- kirjan.

Väitöskirjan kirjoittamisen myötä olen luennoinut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, mistä olen nauttinut kovasti, sillä pidän ennaltaehkäisevää parisuhde- ja perhetyötä todella tärkeänä. Kenenkään ei koskaan saisi antaa hyvän olla paremman esteenä, vaan jokaisen tavoitteena soisi olevan entistäkin paremmat lähisuhteet. Joskus omasta tahdosta riippumatta tai ihmissuhdetaitojen vajavaisuudessa ihmissuhteet mutkistuvat ja vaikeuksien yli ei päästä omin avuin.

Vuodesta 2007 saakka olen auttanut useita yksilöitä ja pareja heidän ihmissuhdeongelmissaan suorittamieni kasvatustieteen, perhe- ja verkosto-opintojen, paripsykoterapiakoulutuksen, seksuaaliterapiaopintojen ja neuropsykiatrian valmentajakoulutuksen kannattelemana. Vuosina 2020 – 2021 opiskelin lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen. 

Lukuvuoden 2021-2022 toimin Teuvan yhtenäiskoulussa kodin ja koulun yhteistyön kehittäjäopettajana. Työhöni kuului oppilas-, opettaja- ja vanhempien tapaamisten lisäksi yhteistyötä lastensuojelun, perhetyön, perheneuvolan sekä lasten- ja nuorten psykiatrian kanssa. Edelleen pidän yllä padlet-seinää, josta löytyy ideoita ja positiivisen vanhemmuuden ajatuksia kasvatuskumppanuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä tietoa kasvatustyön ja perhe-elämän erilaisiin tilanteisiin. Tällä hetkellä olen Kurikan yhteiskoulun (luokat 7 – 9) rehtorina. 

Ajatuksistani voit kuunnella lisää muutaman vuoden takaisesta radiohaastattelusta, joka tehtiin Rovaniemellä parisuhdeluennon jälkeen.

Laihialla pidin luennon onnellisuudesta maaliskuussa 2021. Ohessa luennosta lyhyt nauhoite.

Ihmissuhteita
pitää vaalia

Perhe ja parisuhde läheisimpinä suhteina vaikuttavat meihin eniten ja siksi on arvokasta panostaa niiden hyvinvointiin.

Ajattelen, että jokainen meistä kantaa selässään näkymätöntä reppua. Repussa kivijalkana on lapsuutemme, jonka kautta rakentuvat meidän muut ihmissuhteemme.

Scroll to Top