Vanhempainillat

Ohessa on lista, jonka pohjalta suunnittelen mielelläni tarpeisiinne sopivan luennon ja olen valmis kuulemaan toiveitanne.

Onnistunut vanhempainilta vaatii suunnittelua ja parhaimmillaan innostaa vanhempia yhteiseen pohdiskeluun lastensa parhaaksi. Vanhemmilta kannattaa kysyä heidän toiveitaan vanhempainillan suhteen, mikä helpottaa myös rehtorin ja opettajien vanhempainiltojen suunnittelua.

 • Arvokasvatus
 • Empatian opettaminen
 • Hyvät tavat ja toisen kunnioittaminen
 • Itsetunnon vahvistaminen
 • Lapsen mieli mielessäni – mentalisaatio
 • Lapsuudesta aarteita elämään
 • Murrosikäinen ja aikamme haasteet
 • Näe lapsi kasvattajana
 • Oikea ja väärä – rehellisyys
 • Parisuhde vanhemmuuden tukena
 • Perheen hyvinvoinnin avaimia
 • Rajat rakentavat turvallisuutta
 • Rauhoittumisen ja kiireettömyyden merkitys arjessa
 • Ruutuajan rajoittaminen – mediakasvatus
 • Sosiaalisten taitojen kehitys
 • Tottelevaisuudesta kasvaa itsekuri
 • Tunnetaidot opitaan vuorovaikutuksessa
 • Vanhemmaksi kasvaminen
 • Vastuu ja vapaus kasvatuksessa
 • Voin tukea lapsen seksuaalista kehitystä
 • Ymmärränkö erilaisuutta?
Scroll to Top