Mukavaa, että olet kotisivuillani, joilla saat tutustua ihmissuhdetyöhöni. Mielestäni arvokkainta elämässä ovat ihmissuhteet, joita ei saa pitää itsestäänselvyyksinä, vaan ihmissuhteita on ylläpidettävä ja tärkeisiin ihmissuhteisiin on panostettava.

Luennoillani keskityn ennaltaehkäisevään ihmissuhdetyöhön pyrkien välittämään tietoa arjessa kannattelevista vuorovaikutustaidoista sekä läheisyyden, välittämisen ja rakkauden tunteista. Olen saanut vuosia luennoida vanhempainilloissa, työhyvinvointitapahtumissa, yrittäjäpäivillä, kasvatusalan koulutuksissa, monenlaisilla messuilla sekä erilaisissa parisuhde- ja perhetapahtumissa, mistä olen kiitollinen. Mielelläni suunnittelen toiveidenne mukaisen kokonaisuuden, mihin saatte lisätietoa kohdasta `Luennot ja koulutukset`.

Paripsyko- ja seksuaaliterapiassa autan yksilöitä ja pareja etsimään toivomiaan muutoksia huolestuttavaan tilanteeseensa tai lähisuhteeseensa. Kasvatustieteen tohtoriksi väiteltyäni opiskelin erityistason paripsykoterapeutiksi ja seksuaaliterapeutiksi ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on myöntänyt minulle psykoterapeutin ammattinimikkeen. Sittemmin olen käynyt myös neuropsykiatrian valmentaja-koulutuksen.

Terapiaprosessien pituus vaihtelee; joskus riittää pari-kolme käyntiä ja jotkut terapiaprosessit ovat kestäneet vuosia. Useimmiten asiakkaani käyvät 7-15 kertaa. Pitkä työkokemukseni on osoittanut, että luottamuksellinen yhteistyösuhde edistää ihmisenä kasvua, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitojen oppimista, omien kykyjen käyttöön saamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terapeuttinen viitekehykseni on psykodynaaminen ja työskentelyotteeni on integratiivinen. Tarjoan terapiaa myös videoyhteyden kautta kasvokkain tavattuamme.

Olen asunut pariin otteeseen Australiassa, jossa olen tehnyt perhetyötä. Teen terapiatyötä myös englannin kielellä.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tulla psykoterapia-asiakkaakseni tai olet suunnittelemassa luento- tai koulutustilaisuutta.

Lämpimin ajatuksin,
Tuula Pukkala

Scroll to Top