Luennot ja koulutukset

Ennaltaehkäisevä parisuhde- ja perhetyö on valtakunnallisesti tullut yhä tavallisemmaksi​ ja onneksi valtion avustamana vahvistetaan eri toimijoiden moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Lasten kasvuolosuhteita tuetaan peruspalveluilla (neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, liikuntatoimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja kotipalvelu) sekä eri järjestöjen toiminnoilla.

Tästä huolimatta maassamme on huonovointisuutta valitettavan paljon. Eriarvoisuus perheiden välillä kasvaa ja monissa lapsiperheissä koetaan taloudellisia vaikeuksia. Parhaillaan yhteiskunnassamme kehitellään tuen malleja, joilla saataisiin yhä paremmin tuettua erilaisia perheitä eri elämänvaiheissa. Kodin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on ilmeisen selvä. Lapsissa on tulevaisuus, minkä vuoksi lasten ja perheiden hyvään kannattaa panostaa.

Jokainen ihminen ansaitsee paikan, jossa fysiologisten tarpeiden lisäksi täyttyvät turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, rakkauden, arvostamisen ja yksityisyyden tarpeet. Koti on parhaimmillaan läsnäolon turvasatama, jossa kaikki perheenjäsenet saavat tarpeilleen täyttymyksen.

Olen saanut pitää perhevalmennuksia ja luentoja lapsen syntymän vaikutuksista parisuhteeseen sekä isäksi ja äidiksi kasvamisesta. Viimeisen viidentoista vuoden ajan olen kiertänyt kouluilla, päiväkodeissa, seurakuntien tiloissa, kokoussaleissa ja eri työyhteisöissä luennoimassa mm.

 • parisuhteen kestävyydestä, läheisyydestä ja seksuaalisuudesta
 • parisuhteen vahvistamisesta
 • naisen ja miehen elämän haasteista ja vaiheista
 • vanhempana kasvamisesta
 • perheiden vuorovaikutussuhteista
 • vanhemmuudesta
 • rajojen merkityksestä
 • lasten tarpeista ja heidän kehitysvaiheistaan
 • murrosiästä
 • elämän kriiseistä ja eri elämänvaiheista
 • ajankäytöstä

Ikääntyvien yliopistot, kansalaisopistot, kansanopistot ja yritykset järjestävät luentotilaisuuksia tai työhyvinvointitapahtumia, joissa olen luennoinut mm.

 • elämän priorisoinnista
 • onnellisuudesta
 • läsnäolon taidosta
 • välittämisestä, huolenpidosta
 • hyvinvoinnin lähteistä

Otathan yhteyttä, mikäli olet järjestämässä luentoa tai koulutusta?

Scroll to Top