Innovaatiojohtamisessa on itua!

Innovaatiojohtamista voi nykyisin opiskella yliopistoissa ja korkeakouluissa. Toiset meistä luonnostaan ajattelevat uudistusmielisesti ja nauttivat jatkuvan kehityksen ajatuksesta. Menestyvät yritykset ovat toimineet innovaatiojohtamisen periaattein jo ennen kuin koko termi on edes ollut olemassa ja he ovat ymmärtäneet, että innovaatiojohtamisella saavutetaan kauaskantoisia ja ennen kaikkea työntekijöitä motivoivia tavoitteita.

Innovaatio tarkoittaa uudistettua, parannettua, taloudellisesti hyödyllistä tuotetta, prosessia, palvelua tai keksintöä. Innovaatiojohtamisella tarkoitetaan johtamisoppia, jonka mukaan työntekijät nähdään yksilöinä, jotka oppivat, kehittyvät ja haluavat käyttää asiantuntemustaan.

Kaikki lähtee innovaatioon tähtäävistä tavoitteista, joihin työpaikalla luodaan edellytykset. Hyvä ei saa olla paremman esteenä! Työntekijöitä voidaan innostaa yksin ja yhdessä pohtimaan oman työn tai työpaikan kehittymisvaihtoehtoja – strategioita. Toisin ajattelua arvostetaan ja kriittisesti suhtautuvia kuunnellaan. Taitava innovaatiojohtaja palkitsee ideoinnista, vastuun kantamisesta ja toisten innostamisesta. Parasta työntekijälle on saada määrittää työnantajan asettamissa rajoissa oma palkintonsa, koska me ihmiset arvostamme eri asioita. Joku voi haluta palkintona vapaa-aikaa, toinen rahaa tai kunniaa ja jollekulle tärkeintä on tietää olevansa hyödyllinen.

Innovaatiojohtamisessa uskotaan talon sisäiseen tietotaitoon ja samalla tiedostetaan, että ulkopuolellakin on voimaa. Kukaan työntekijöistä ei ole itsestäänselvyys, vaan mahdollisesti vaihtuva lahja toimivalle yritykselle. Välinpitämättömyydestä ja rutiineihin luottamisesta voi seurata työntekijän halu vaihtaa työpaikkaa. Valveutuneessa yrityksessä seurataan toisten yrityksien ideointia ja pidetään jatkuvaa rekrytointia mahdollisena. On huippuhienoa, jos työntekijät tulevat kertomaan: ’Kuulehan, minulla on tiedossani yksi kaveri, jonka taidoista olisi meille hyötyä.’

Monissa yrityksissä tai työpaikoilla on asiakaspalautteelle omat laatikkonsa. Innovaatioita arvostavat johtajat järjestävät arvontoja asiakaspalautteiden antajien kesken saadakseen asiakkaansa ja työntekijänsä tarttumaan kynään. Vaatimattomimmistakin palautteista voidaan tiimikeskusteluissa jalostaa innovaatioita, joilla parannetaan palveluita tai tuotteita. Useimmat loistoideoistakin saavat alkunsa pienen pienestä havainnosta, josta kehittelyn tuloksena syntyy lopulta uudistuksia tai parannuksia.

’Pomo piilossa’-ohjelman idea on mielestäni loistava! Johtaja naamioituu aloittavaksi työntekijäksi ja pääsee oman työntekijänsä oppiin. Keskustellessaan työntekijänsä kanssa naamioituneena henkilönä hän johtajana saa kuulla oman yrityksensä eduista ja haitoista. Uskoakseni erityisen mielenkiintoista on kuulla oman yrityksensä johtamisesta. Opetellessaan naamioituneena oman yrityksensä jotakin työtehtävää johtaja konkreettisesti näkee työn vaarat, oppii arvostamaan työntekijöidensä panostusta ja samalla tutustuu vertaisena työntekijöihinsä, mikä harvoin on johtajalle mahdollista. ’Pomo piilossa’ -ohjelmassa johtaja lopuksi paljastaa oikean henkilöllisyytensä ja palkitsee hyviä työntekijöitään heidän eniten kaipaamillaan tavoilla. Loistava johtaja siis ymmärtää pitää huolta työntekijöidensä henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, sillä vain sen voimin työntekijät jaksavat työtään.

Innovaatiojohtamisessa on mielenkiintoista se, että innovaatiot innostavat uusiin innovaatioihin. Rohkeus kokeilla jotakin uutta madaltaa kynnystä toistaa se ja pessimistisemmätkin uskaltavat ehdottaa jotakin erilaista, kun huomaavat, että kokeileminen ei johtanutkaan vahinkoihin tai tappioihin.

Johtajat huomio! Asettukaahan asiakkaanne housuihin ja ottakaa vastaan tuotteita tai palveluita, joita yrityksenne tuottaa. Seuratkaa työntekijöidenne asenteita ja kuulkaa heidän ajatuksiaan ja toiveitaan. Toivottavasti saatte innovaatiojohtamiseenne avaimia ja ennen kaikkea tavoitatte keinot, joilla yrityksenne tuottaa parempia palveluita tai tuotteita.

Scroll to Top